Supir, ...., Sadia, ...., & Muderawan, .... 2019 Jul 29. Uang Kepeng in the Globalization Era: Industrialization at Kamasan Village, Klungkung, Bali. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. [Online] 15:2