Ayuni, Ni Wayan, I Made Anom Adiaksa, & I Gusti Agung Mas Krisna Komala Sari. "ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK KOPI BIJI SALAK." Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan [Online], 13.2 (2017): 120. Web. 23 May. 2022